Hirdetmény

 

A COOP SZEGED ZRT.

HIRDETMÉNYE

 

A társaság által kibocsátott összes részvényt helyettesítő új, azonos fajtájú részvények nyomdai úton történő zártkörű kibocsátásáról, a 2013. évi V. törvény 3:315. §-a, illetve a 2001. évi CXX. Törvény 14.§(2) bekezdés a) pontja szerint.

A COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 6721 Szeged, Szent István tér 16., cégjegyzékszáma: 06-10-000275) 2016. március 7. napján megtartott rendkívüli közgyűlése 7/2016. (III.07.) számú határozatával a 2013. évi V. törvény, valamint a 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján döntött a COOP Szeged Zrt. által kibocsátott 44.739 darab A sorozatú, egyenként 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, valamint 43.031 darab B sorozatú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló szavazatelsőbbségi részvény, valamint 622 darab C sorozatú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvény kicseréléséről új, azokat helyettesítő, azonos fajtájú és osztályú, nyomdai úton előállított részvényekre.

Az új részvények kibocsátása nem jelenti az alaptőke növelését és nem érinti a részvényesi jogokat.

A COOP Szeged Zrt. jelen hirdetménnyel hívja fel a tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított, névre szóló összes részvényüket azok kicserélése céljából, az alább meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és időszakon belül:

A részvények benyújtásának helye:

COOP Szeged Zrt. 6721 Szeged, Szent István tér 16. szám

A részvények

munkanapokon nyújthatók be,

előzetes időpont egyeztetés alapján.

A részvények benyújtásának kezdő időpontja:

  1. szeptember 1.

A benyújtás lezárásának időpontja:

  1. október 14. 12 óra

azzal, hogy amennyiben valamennyi részvényt benyújtották, akkor az eljárás korábban is lezárható.

Az új részvények kibocsátásának időpontja:

  1. március 7.

A jelen hirdetményben közzétett benyújtási feltételeknek meg nem felelő részvények érvényesen be nem nyújtott részvénynek minősülnek. A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. A cserére benyújtott (lecserélt) és a be nem nyújtott részvényeket a COOP Szeged Zrt. 2016. október 14. napján 12 órától érvénytelennek nyilvánítja, s erről a Cégközlönyben hirdetményt tesz közzé.

Az előzetes időpont egyeztetés a részvényesek nagy száma miatt, a hosszas várakozások elkerülése érdekében szükséges. Előzetes időpont egyeztetés a következő telefonszámokon intézhető munkanapokon:

62/622-141 vagy 62/624-101

A részvénycserével kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel állunk a Részvényesek rendelkezésére.

 

COOP Szeged Zrt.

6721 Szeged, Szent István tér 16.

Szegedi Törvényszék mint Cégbíróság,

Cg. 06-10-000275

 

 

Szeged, 2016. július 6.