Közgazdász Ösztöndíj  támogatja a Közgazdászképzést!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, az Ökonómia Alapítvány, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a Coop Szeged Zrt között megkötött együttműködési keretszerződés alapján a Coop Szeged Zrt hozzá kíván járulni az

SZTE GTK-ra felvételt nyert, önköltséges képzésben résztvevő 2 fő hallgató tanulmányainak támogatásához.

Ezzel összhangban megalapításra került a ösztöndíj.

Az Ökonómia Közhasznú Alapítvány az előzetes megállapodásnak megfelelő tartalommal rövidesen kiírja az erre vonatkozó pályázatot.

Az ösztöndíj alapvetése, hogy a pályázaton nyertes hallgatók SZTE GTK-n folytatott tanulmányait, a költségekhez 50%-ban történő hozzájárulással támogatja a COOP Szeged Zrt.

A támogatás a pályázati feltételek folyamatos fennállása esetén hét szemeszter időszakára vonatkozik. A COOP Szeged Zrt. pénzügyileg az SZTE GTK felé teljesíti az önköltséges képzési költség 50%-át, így a hallgatónak csak a tényleges önköltség 50%-át kell megfizetnie.

Minden egyes támogatott szemeszter befejezését követően a pályázat elbírálására jogosult Ökonómia Alapítvány Kuratóriuma dönt arról, hogy a pályázati kiírás alapján további támogatásra jogosult-e a hallgató.

Amennyiben a Coop Szeged Zrt. elégedett a támogatásban részesült hallgató tanulmányi eredményével és szakmai felkészültségével, a támogatást elnyerő hallgató az adományozó Coop Szeged Zrt-nél töltheti kötelező, 14 hetes szakmai gyakorlatát.

A támogatás elnyerésére az SZTE GTK 2015. évi felvételi eljárásban nappali tagozatos, önköltséges alapképzésre felvételt nyert első évfolyamos azon hallgatói nyújthatnak be pályázatot, akik államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.

Bírálati szempontok:

  

  • a tanulmányi eredmény, mely a felvételi pontok alapján kerül elbírálásra,
  • a társadalmi problémák iránti érdeklődés, belülről fakadó törekvés a tudásra, a feladatok megoldására, kreativitás,
  • a pályázó vállalati gazdasági folyamatok iránti komoly érdeklődése,
        hátrányos családi vagy szociokulturális háttér (pl. nagycsalád, alacsony jövedelemmel rendelkező családi háttér),
  • a tanulmányok folytatására befolyással bíró egyéb hátrányos helyzet.


Az együttműködéssel a COOP Szeged Zrt. részt kíván vállalni a közgazdász szakma utánpótlásában, hátrányos helyzetű hallgatók tanulását kívánja biztosítani, ill. ezzel a támogatással a Szegedi Egyetem képzési palettájának fenntartásához is hozzájárul.

Szeged, 2015. 07. 01.